گروه صنعتی پاسارگاد نوین

فروش ماشین‌آلات ساختمانی و صنعتی

گروه صنعتی پاسارگاد نوین، بعنوان یكی از مشاوران، طراحان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعتی، خدمت به مشتریان را، رسالت اصلی خود می داند. این گروه با اتكاء بر كاركنان توانمند خود بعنوان منبعی سرشار از تلاش، پویایی و بهره گیری از قابلیت های علمی و فنی آنها، با تكیـه بر كارنامه درخشان سوابـق عملكردی خود و با الهام از تعالیـم الهی و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط كار، ارتقاء و تعالی روزافـزون را وجهه همت خود قـرار داده و خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان را جوهره تمامی فعالیت های خود می داند.

گروه صنعتی پاسارگاد نوین