کاتر آسفالت بر بنزینی با موتور روبین مارک میکاسا که تیغه 25 تا 35 سانتی متر را ساپورت میکند

وزن این دستگاه با احتساب سوخت و روغن و تیغه 135 تا 140 کیلو گرم است

عمق برش 7 تا 17 سانتی متر میباشد

این دستگاه دارای مخزن 45 لیتری آب میباشد

قدرن موتور 6/3 کیلو وات موتور روبین بنزینی (در صورت تمایل موتور هوندا) است.

از این دستگاه برای آسفالت و بتن استفاده میشود.

دارای دو لوله آب برای خنک تر کردن تیغه هنگام برش کاری